SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 23 chính sách
Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
Đối tượng tham gia:

Tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
Đối tượng tham gia:

- Đối tượng thực hiện: doanh nghiệp, tổ chức có chức năng đào tạo, tư vấn, xây dựng phòng thử nghiệm.

- Đối tượng áp dụng: các phòng thử nghiệm có chức năng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa - nhựa - cao su, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và các ngành dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

- Các tổ chức khoa học và công nghệ,trường đại học, trường cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Các hội khoa học kỹ thuật, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

- Đối tượng thụ hưởng : Doanh nghiệp thuộc 04 ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa – dược – cao su-nhựa, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và 09 ngành dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

- Đối tượng thực hiện: Các đơn vị tham gia có chức năng đào tạo, tư vấn về đổi mới sáng tạo, năng suất chất lượng, tài sản trí tuệ, quản lý năng lượng,…

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

- Hợp tác xã nông nghiệp, nông dân trên địa bàn quận huyện.
- Cán bộ quản lý và phụ trách nông nghiệp các quận huyện.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Ủy ban nhân dân các quận huyện

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND các quận huyện.

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng bá, giới thiệu, chào bán công nghệ.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Các đơn vị tổ chức các hoạt động về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như: các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm….có liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Các thành phần hoặc cộng đồng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm: các trường đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu phát triển, các tổ chức ươm tạo và thúc đẩy kinh doanh, các nhà đầu tư thiên thần, các công ty lớn, các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ, các cơ quan nhà nước của chính phủ và địa phương, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và văn phòng chính phủ của các nước.

cshotro
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 47220