SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 3 chính sách
Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

- Các tổ chức khoa học và công nghệ,trường đại học, trường cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Các hội khoa học kỹ thuật, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp, chuyên gia khoa học và công nghệ.

Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

Tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp, sở ban ngành, các hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

cshotro
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 47266