SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 4 chính sách
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Các đơn vị tổ chức các hoạt động về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như: các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm….có liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Các thành phần hoặc cộng đồng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm: các trường đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu phát triển, các tổ chức ươm tạo và thúc đẩy kinh doanh, các nhà đầu tư thiên thần, các công ty lớn, các công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ, các cơ quan nhà nước của chính phủ và địa phương, các quỹ đầu tư mạo hiểm, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và văn phòng chính phủ của các nước.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Các doanh nghiệp, tổ chức có đủ trình độ và năng lực chuyên môn hoặc có kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Đối tượng tham gia:

Cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh không quá 5 năm.

cshotro
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 47270