SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 7 chính sách
Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

- Đối tượng thụ hưởng : Doanh nghiệp thuộc 04 ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa – dược – cao su-nhựa, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và 09 ngành dịch vụ trên địa bàn Thành phố.

- Đối tượng thực hiện: Các đơn vị tham gia có chức năng đào tạo, tư vấn về đổi mới sáng tạo, năng suất chất lượng, tài sản trí tuệ, quản lý năng lượng,…

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng bá, giới thiệu, chào bán công nghệ.

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Các tổ chức chủ trì nhiệm vụ sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học phải là tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Tổ chức, cá nhân

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Nhân sự thuộc các tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ nội bộ

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Các cá nhân và tổ chức.

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

Các doanh nghiệp có nhu cầu cung cấp thông tin.

cshotro
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 47273