SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 35 kết quả
Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu công nghệ thông tin phục vụ Đô thị thông minh và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất tế bào gốc trung mô nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu thiết kế, sản xuất thử nghiệm vi mạch và sản xuất sản phẩm điện tử đầu cuối ứng dụng chip Việt giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Dự án 5: Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường mua sắm công thông qua các hình thức hợp tác công tư (PPP)

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Hỗ trợ 100 dự án.

Dự án 4: Hỗ trợ thực hiện đổi mới công nghệ

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Hỗ trợ 200 dự án.

Dự án 3: Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ và sản phẩm

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Hỗ trợ 300 dự án.

Dự án 1: Đào tạo về công cụ quản trị năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

30% doanh nghiệp trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm, 10% doanh nghiệp thuộc các ngành còn lại được đào tạo các hạng mục về quản trị năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo, thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Dự án 2: Tư vấn nâng cao năng suất chất lượng và quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Hỗ trợ 10% doanh nghiệp trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm, 3% các doanh nghiệp thuộc các nhóm còn lại, hình thành 20 doanh nghiệp kiểu mẫu.

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Hình thành các chủ thể hỗ trợ cho thị trường KH&CN vận hành hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho kết nối cung - cầu công nghệ.

Hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Quy hoạch và thu hút đầu tư dự án khởi nghiệp với tổng quy mô 40.000 m2 trên toàn thành phố . Trong đó hợp tác theo hình thức đối tác công tư với đối tác trong và ngoài nước để xây dựng và vận hành 2 cơ sở ươm tạo theo tiêu chuẩn quốc tế thuộc lĩnh vực ươm tạo nhằm phục vụ 2 trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm. Xây dựng hạ tầng cho hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm không giới hạn dịch vụ văn phòng, thực nghiệm, logistic, thư viện, hội trường, v.v.

Dự án 5: Xây dựng các công cụ hỗ trợ tài chính và pháp lý 

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Xây dựng các chính sách ưu đãi, các công cụ hỗ trợ hiệu quả, thiết thực của Thành phố.

Dự án 4: Thúc đẩy hoạt động truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hoá khởi nghiệp

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Gia tăng chỉ số khởi nghiệp của thành phố tăng 20% sau 5 năm; gắn kết các cộng đồng khởi nghiệp, các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp; thu hút sự quan tâm, tham gia và đầu tư của xã hội kể cả của nước ngoài.

Dự án 3: Đào tạo cộng đồng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

50% hệ thống trường phổ thông có câu lạc bộ (CLB) hoạt động đổi mới sáng tạo;  20 trường đại học, cao đẳng có giảng viên, giáo trình và giảng dạy về khởi nghiệp. Hình thành bộ giáo trình lý thuyết và thực hành về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, xây dựng bộ công cụ và giáo trình online về đào tạo sáng tạo và khởi nghiệp.

Dự án 2: Hỗ trợ hình thành và hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

 Hình thành các hệ sinh thái và cộng đồng khởi nghiệp đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm; hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp 2.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo, kết nối, ươm tạo v.v.

Loại nghiên cứu: Chương trình nghiên cứu khoa học
Mục tiêu:
Loại nghiên cứu: Chương trình nghiên cứu khoa học
Mục tiêu:
Loại nghiên cứu: Chương trình nghiên cứu khoa học
Mục tiêu:
Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu giải mã công nghệ, làm chủ công nghệ chế tạo máy CNC, công nghệ 3D tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu các công nghệ, giải pháp và phát triển các sản phẩm ứng dụng cụ thể phục vụ đô thị thông minh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng thành công công nghệ tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Loại nghiên cứu: Chương trình mục tiêu
Mục tiêu:

Nghiên cứu thiết kế, sản xuất thử nghiệm thành công vi mạch và sản xuất sản phẩm điện tử đầu cuối ứng dụng vi mạch Việt phục vụ đô thị thông minh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV và thương mại hóa.

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Tăng nguồn cung sản phẩm KH&CN được bảo hộ pháp lý trên thị trường KH&CN, hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp, Trường, Viện khi khai thác, thương mại hóa các sản phẩm này.

Loại nghiên cứu: Cá nhân, đơn vị không đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ KHCN
Mục tiêu:
Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức, phổ biến thông tin trực tiếp và đa dạng về thị trường KH&CN, đánh giá hiệu quả của Chương trình.

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho sàn giao dịch công nghệ, xây dựng và hệ thống hóa các cơ sở dữ liệu về hàng hóa, cung cấp thông tin chi tiết, kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy hoạt động giao dịch trên thị trường KH&CN.

Loại nghiên cứu: None
Mục tiêu:

Tăng mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu - phát triển, nhà đầu tư và doanh nghiệp, thúc đẩy tăng giá trị giao dịch hàng hóa của thị trường KH&CN.

nghiencuukhohocvacongnghe
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 47248