SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 2 thủ tục hành chính
Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp độ 3
Lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp độ 3
thutuchanhchinh
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 47199